top of page

MEDIAWWT
HĀPORI VLOGS

HPR Bus tours continue through all our kura as an Educational tool

During Youth Week 2023 our team ran a History Bus Tour for Rangatahi of all ages. 

Today that kaupapa has continued through many other kura, sharing, nurturing and passing down kōrero tukuiho to the next generation. 

Our He Poutama Rangatahi ō WWT Mentors are passionate in motivating, inspiring, supporting and developing our uri, ensuring that their needs are being seen and heard.

If you are Rangatahi age 16 to 24 and need extra tautoko in life. 

Anei mātou hei poutuara mōu, we are here to be a pillar of support to your goals and aspirations.

REO WHAKATINANA-5.png

Ngā reo whakatinana o ngā uri o Te Whakatōhea

“Koianei te ara hei whai mā tātou te iwi māori, kia hoki mai o tātou whenua kia tū mana motuhake”

Ko Tamati Semmens tēnei he uri nō Te Whānau Ā Apanui, Te whānau a Te Ehutu ia.

Te whakataunga o te raupatu whenua.

REO WHAKATINANA-2.png

Ngā reo whakatinana o ngā uri o Te Whakatōhea

“Kua tau te mauri inaianei, me mahia ngā mahi”

Ko Nile Poihipi tēnei he uri nō Te Whakatōhea me Te Whānau Ā Apanui.

Te whakataunga o te raupatu whenua.

REO WHAKATINANA-2.png

Te kai o te Rangatira, Youth Week 2023

He aha te kai o te Rangatira?

He kōrero! He kōrero! He kōrero!

We had the pleasure of taking Ngā Kura Reo / Ngā Kura ā iwi on our Hītori bus this morning talking about history of our whenua.

He mihi maioha tēnei kia koutou ngā kaiako, ngā kura, ngā rangatahi, ngā rangatira o te wā

REO WHAKATINANA-2.png
bottom of page